Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing appartement aan guldenstraat 4b ter grootte 142 m2 naar appartementen 68 m2 en 51 m2. (ontvangstdatum 23-04-2021, dossiernummer 202172688)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 4 november 2021

Naar boven