Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van sierverlichting in 13 gemeentebomen in het Centrum te Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 14 van de Bomenverordening gemeente Cuijk 2016 toestemming is aangevraagd

Voor : het aanbrengen van sierverlichting in 13 gemeentebomen in het Centrum van Cuijk

Locatie : Centrumgebied van Cuijk

Datum : 22 oktober 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600

Naar boven