Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een melkrundveestal, het inrichten van een bestaande berging voor het huisvesten van melkrundvee, het bouwen van een opslagruimte voor ruwvoeders en de aanvraag om een nieuwe vergunning Wet Milieubeheer op locatie Helstraat 8 in Achtmaal

Op 28 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een melkrundveestal, het inrichten van een bestaande berging voor het huisvesten van melkrundvee, het bouwen van een opslagruimte voor ruwvoeders en de aanvraag om een nieuwe vergunning Wet Milieubeheer op locatie Helstraat 8 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005927. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven