van Welderenstraat 61 te Nijmegen: Van Welderenstraat 61, Eroworld, wijzigen beheerder, Exploitatievergunning - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 03-11-2021

Omschrijving: Van Welderenstraat 61, Eroworld, wijzigen beheerder, Exploitatievergunning (van Welderenstraat 61 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Horeca;

Zaaknummer: Z21.069027

Product: apv vergunning

Ontvangst: 15-09-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 01-11-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 13-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 2 november 2021 tot en met 13 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=86B6AA8E-F5A3-4086-A434-56E06C558C85

Naar boven