Hengstdalweg 46 te Nijmegen: 26 november tot 24 december 2021 Hengstdalweg 46 kerstbomen standplaats - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 03-11-2021

Omschrijving: 26 november tot 24 december 2021 Hengstdalweg 46 kerstbomen standplaats (Hengstdalweg 46 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Markt;

Zaaknummer: Z21.075594

Product: apv vergunning

Ontvangst: 11-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 01-11-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 13-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 2 november 2021 tot en met 13 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2F8EE4E3-718E-4DB0-892B-5E82EA05269A

Naar boven