Toestemming voor het constructief wijzigen van 2 electriciteitsmasten aan Rijkevoortseweg ong. (nabij nr. 5) te Haps

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het constructief wijzigen van 2 electriciteitsmasten (zaaknr.: Z/21/289476)

Locatie: Rijkevoortseweg ong. (nabij nr. 5) Haps

kad. bekend gemeente Cuijk,(postcodegebied 5443)

sectie K, nr. 03196

Datum verzending: 1 november 2021

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Postbus 7, 5360 AA Grave.

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Naar boven