Ontheffing voor schenktijden op diverse data in 2021 en 2022 aan Grotestraat 10 te Beers

Ontheffing schenktijden:

De burgemeester van de gemeente Grave maakt bekend dat gelet op artikel 4 van de Alcoholwet en artikel 2:34e van de Algemene plaatselijke verordening Cuijk door de gemeente Cuijk een ontheffing schenktijden is verleend.

Voor : Tennisvereniging Play Back Beers voor diverse toernooien

Locatie : Grotestraat 10, 5437 AS Beers

Datum : Diverse data in 2021 en 2022

Datum verzending : 29 juli 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Naar boven