Gemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, diverse kernen week 44

kappen van 178 bomen (laanbomen) langs de openbare weg in de gemeente Medemblik met herplantplicht in overleg met gemeente

 

met verzenddatum 28-10-2021

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven