Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het kappen van een lindeboom in de voortuin op het perceel Oostwouder Dorpsstraat 74, 1678HB Oostwoud

De gemeente heeft op 1 november 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000737 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een lindeboom in de voortuin op locatie Oostwouder Dorpsstraat 74, 1678HB Oostwoud te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • uitvoeren van werkzaamheden

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven