Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestaande vergunning (m.b.t. een dakopbouw) en het vestigen van een beroep aan huis op locatie Mignonstraat 8 in Wernhout

Op 27 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de bestaande vergunning (m.b.t. een dakopbouw) en het vestigen van een beroep aan huis op locatie Mignonstraat 8 in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005911. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven