Ingekomen sloopmelding, Loveren 4 a in Westerhoven, verwijderen van asbesthoudende materialen

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1374

Meldingsdatum: 25 oktober 2021

Omschrijving: Loveren 4 a in Westerhoven, verwijderen van asbesthoudende materialen

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven