Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op locatie Oekelsebaan 15 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 29 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-004973 voor het oprichten van een woning op locatie Oekelsebaan 15 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-004973 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven