Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 oktober 2021

Op 30 oktober 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie parkeervak voor Druivengaarde 6 Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-017011. De melding betreft:

plaatsen materiaal t.b.v. isolatie kruipruimte 30-11-2021

 

ProcedureDe activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dongen.nl.

Naar boven