Waalbandijk 12J: van 6 op 7 november 2021, Waalbandijk 12J, Het Zusje van Debbie, Evenement - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: van 6 op 7 november 2021, Waalbandijk 12J, Het Zusje van Debbie, Evenement (Waalbandijk 12J)

Rectificatie:

Activiteiten: ;

Zaaknummer: Z21.069688

Product: apv vergunning

Ontvangst: 20-09-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=5C1953BB-BBC9-45DA-ADD6-64E8776C26A5

Naar boven