Stadionplein 1 te Nijmegen: 31 oktober 2021, Stadionplein 1, wedstrijd N.E.C. Nijmegen, ontheffing art.35 Alcoholwet - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: 31 oktober 2021, Stadionplein 1, wedstrijd N.E.C. Nijmegen, ontheffing art.35 Alcoholwet (Stadionplein 1 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Horeca;

Zaaknummer: Z21.079865

Product: apv vergunning

Ontvangst: 28-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn: 10-12-2021

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt beroep aantekenen. Dit kan van 30 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarschrift

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk, binnen zes weken met ingang van de dag, na die waarop de bijgevoegde beschikking is verzonden, een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, danwel het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9105,

6500 HG Nijmegen.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl http:www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=16DA5CBE-00F6-45EE-8B33-F8C783807CFB

Naar boven