Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 38762Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Koningstraat 8 6129 BD te Urmond (O2021-022\0971166505)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-022\0971166505, ingekomen op 1 februari 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Koningstraat 8 6129 BD te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.