ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging in de achtertuin, Hoornestraat 3 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid: ODRA21AB1899

OLO-nummer: 6463787

Datum indiening: 22-10-2021

Omschrijving: het bouwen van een berging in de achtertuin

Adres: Hoornestraat 3 te Arnhem

Activiteit: Bouwen

 

Naar boven