Voorstadslaan 13 te Nijmegen: bouwojectenvergunning 22 november 2021 tot 3 juni 2022 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: bouwojectenvergunning 22 november 2021 tot 3 juni 2022 (Voorstadslaan 13 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z21.108021.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 20-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=90A226D6-7756-4485-A1A0-47F59CCADCAE

Naar boven