Ingekomen milieumelding, Braambos 10 in Westerhoven, mobiel breken van puin in de periode van 05 oktober 2021 tot ongeveer 05 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1215

Meldingsdatum: 14 september 2021

Omschrijving: Braambos 10 in Westerhoven, mobiel breken van puin in de periode van 05 oktober 2021 tot ongeveer 05 januari 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven