Serenadestraat 58 te Nijmegen: aanvragen van een kamerverhuurvergunning voor 3 kamers - onttrekkingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: aanvragen van een kamerverhuurvergunning voor 3 kamers (Serenadestraat 58 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Huisvestingswet;

Zaaknummer: W.Z21.108237.01

Product: onttrekkingsvergunning

Ontvangst: 26-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De aanvraag is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Op de aanvraag moet binnen 13 weken worden beslist. Deze beslistermijn mag eenmaal met maximaal 13 weken worden verdaagd. Soms laat de beslissing langer op zich wachten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente om aanvullende stukken heeft verzocht.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen aanvraag. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=74D67FAC-3614-4EE1-A4AC-D119FE21C866

Naar boven