Bredestraat 138 te Nijmegen: verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 02-11-2021

Omschrijving: verwijderen van asbest (Bredestraat 138 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.108260.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E4398A6E-0D97-49D8-B9B2-DCCA6F6BDA21

Naar boven