Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 38667Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 43-43a en 43b in Reuver

Voor de op 10 december 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een appartementencomplex gelegen Rijksweg 43-43a en 43b in 5953 AB Reuver, is besloten de beslistermijn met 6 weken te verlengen.