Burchtstraat 81 te Nijmegen: Burchtstraat 81, Cafetaria De Burcht, Nieuwe terrasvergunning - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 01-11-2021

Omschrijving: Burchtstraat 81, Cafetaria De Burcht, Nieuwe terrasvergunning (Burchtstraat 81 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Terras;

Zaaknummer: Z21.065716

Product: apv vergunning

Ontvangst: 02-09-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9E97A375-A842-4BE6-9F4B-6AD1FB1A5C6F

Naar boven