Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Sparrendreef 13 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1146

Meldingsdatum: 30 augustus 2021

Omschrijving: Sparrendreef 13 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven