Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Koningsvogel 7 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1199

Meldingsdatum: 14 september 2021

Omschrijving: Koningsvogel 7 in Bergeijk, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven