Gemeente Arnhem - Besluit standplaatsvergunning, soepkar, Musispark

 

Standplaatsvergunning

Voor: soepkar voor gratis uitgifte van soep, broodjes en koffie aan daklozen

Locatie: Musispark

Datum: 31 oktober 2021 t/m 31 oktober 2022

Dossiernummer: 610369

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

 

Als u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar: 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Walburgstraat 2-4

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

Naar boven