Augustijnenstraat 33: 11 t/m 13 november 2021, Augustijnenstraat 33, tent en entreeboog, object - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 29-10-2021

Omschrijving: 11 t/m 13 november 2021, Augustijnenstraat 33, tent en entreeboog, object (Augustijnenstraat 33)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: Z21.059456

Product: apv vergunning

Ontvangst: 09-08-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-10-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C44A3D89-2766-4A74-9D7D-6EC7A36A8F07

Naar boven