Middachtenstraat 265 te Nijmegen: verwijderen van asbest - Bron 1 - 2 - 3 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 29-10-2021

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 1 - 2 - 3 (Middachtenstraat 265 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.108206.01

Product: meldingen

Ontvangst: 27-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=FED7C9B9-99B7-4547-A7E6-6C60BC537E87

Naar boven