Gemeente Bergeijk – Voornemen tot uitschrijving J. Knijnenburg, geboren 06-08-1960, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 

Geslachtsnaam en voorletter(s): Knijnenburg, J.

Geboortedatum: 06-08-1960

Uit onderzoek van de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken is gebleken dat vermelde persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Wij hebben vermelde persoon daarom op 8 oktober 2021 aangeschreven, met het verzoek alsnog aangifte te doen van verhuizing. Tot op heden hebben wij helaas geen aangifte van adreswijziging mogen ontvangen. Artikel 2.39 van de Wet BRP schrijft voor, dat de burger wiens adres wijzigt binnen 5 dagen na verhuizing hiervan aangifte moet doen bij de nieuwe woongemeente.

Voornemen

Omdat wij geen aangifte van verhuizing hebben ontvangen en na gedegen onderzoek geen nieuw adres van vermelde persoon hebben kunnen achterhalen zijn wij voornemens deze persoon ambtshalve uit te schrijven naar “verblijf onbekend waarheen”. Op basis van dit voornemen wordt de vermelde persoon in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats.

De gevolgen van uitschrijving

Indien de gemeente Bergeijk, afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken, geen nadere adresinformatie ontvangt dan zal deze persoon uitgeschreven worden uit de basisregistratie. De uitschrijving kan financiële gevolgen hebben. Denk aan het stopzetten van kinderbijslag, huurtoeslag of een (AOW) uitkering. De uitschrijving wordt gezien als een emigratie naar het buitenland.

Graag uw reactie

Voordat wij de vermelde persoon uitschrijven uit de Basisregistratie geven wij deze persoon op grond van artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid om binnen twee weken een reactie te geven. Dat mag schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk, maar kan ook mondeling. Voor het geven van een mondelinge reactie moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0497-551455.

Wanneer nemen wij een besluit?

Binnen vier weken nadat wij een reactie heb ontvangen, nemen wij een besluit over de definitieve uitschrijving. Krijgen wij geen reactie van vermelde persoon, dan zullen wij deze persoon over twee weken uitschrijven naar “verblijf onbekend waarheen” met ingang van 26 oktober 2021.

Naar boven