Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Nabij Balkweiterhoek 52A, 1685 PL Zwaagdijk-West

 

Op 26 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een goudiep en een haagbeuk op het perceel Nabij Balkweiterhoek 52A, 1685 PL Zwaagdijk-West. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001066. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven