Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan ’t Bijltje 1 te Cuijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen

Voor: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Locatie: ’t Bijltje 1, 5431 MD Cuijk

Datum ontvangen: 10 september 2021

Tegen meldingen op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Naar boven