Besluit aanvraag buiten behandeling omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke Blaas sporthal op het perceel Conferencelaan 19, 1687 RA Wognum (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 26 oktober 2021 besloten om de aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke Blaas sporthal op locatie Conferencelaan 19, 1687 RA Wognum buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven