Ingekomen APV melding, de gemeente Bergeijk (omgeving Paaldreef en Schietbergdreef), organiseren van 3D-handboogschietwedstrijden op 21 en 22 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1299

Meldingsdatum: 5 oktober 2021

Omschrijving: de gemeente Bergeijk (omgeving Paaldreef en Schietbergdreef), organiseren van 3D-handboogschietwedstrijden op 21 en 22 mei 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven