Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch, het ontwikkelen van een onderwijsgebouw en (studenten)woningen, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het ontwikkelen van een onderwijsgebouw en (studenten)woningen

 

Adres of locatie: Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het ontwikkelen van een onderwijsgebouw en (studenten)woningen

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Aanleggen (Art. 2.1 lid 1b Wabo), Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c ) , Kappen (Art. 2.2 lid 1g Wabo)

Kenmerknummer: WB00060927

Datum ontvangst: 25-10-2021

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Naar boven