Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2021, 38027Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Rijksweg-West 21, 1251 CJ, het wijzigen 5 naar 6 appartementen, dit betreft een wijziging op een reeds eerder verleende vergunning, vellen van 1 boom en veranderen uitrit

 

 • 1.

  Rijksweg-West 21, 1251 CJ, het wijzigen 5 naar 6 appartementen, dit betreft een wijziging op een reeds eerder verleende vergunning, vellen van 1 boom en veranderen uitrit, ingekomen 1 februari 2021.

   

Inzage:

 • 1.

  De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

 • 2.

  Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

 • 3.

  De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

   

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken (telefoonnummer 14 035).