Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 38011Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - activiteitenbesluit melding ontvangen - Smederij 13 in Amstelveen

Zaaknummer Z21-006059

Gemeente Amstelveen heeft op 21 januari 2021 een activiteitenbesluit melding ontvangen voor het aanpassen van het bedrijf Ero Pizza Products. De locatie is Smederij 13 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.