Bouwen van vrijstaande nieuwbouw woning Claverveld II sectie G bouwnummer 82

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een vrijstaande nieuwbouw woning op het adres Claverveld II Kadastraal perceelnummer 1498 sectie G bouwnummer 82 in Vlissingen (22-10-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven