Marwei 124 A te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning gebruiken van de bedrijfswoning voor mogelijkheid tot overnachten/kort verhuur. (OV 20210711)

Op 21-okt-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het gebruiken van de bedrijfswoning voor mogelijkheid tot overnachten/kort verhuur..

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven