Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Toevlucht 3, 1715KG Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Toevlucht 3, 1715KG Spanbroek

Op 25 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een aanbouw aan de achtergevel op het perceel Toevlucht 3, 1715KG Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000597. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven