Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zwaagdijk 205A, 1684NG Zwaagdijk-Oost

Op 21 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de vier tijdelijke units op locatie Zwaagdijk 205A, 1684NG Zwaagdijk-Oost. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001035. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Zienswijze

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Naar boven