Gemeente Medemblik, Verleende evenementenvergunning, Raadhuisplein, Wervershoof week 43

Halloween markt

 

vrijdag 29 oktober, 15.00 – 20.00 uur

 

met verzenddatum 18-10-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven