Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2021, 377879andere vergunningAanvraag vergunning voor de kermis van 27 tot en met 31 oktober 2021 op evenemententerrein Broekweg te Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen maakt bekend dat zij voornemens is vergunning te verlenen voor de volgende aanvraag op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Vlaardingen:

Locatie: evenemententerrein Broekweg

Postcode: 3131 en 3134

Aanvrager: de heer F. Wiggers namens de kermisorganisatie Duursma B.V.

Voor: Kermis

Soort vergunning: APV

Datum: van 27 tot en met 31 oktober 2021

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, tegen dit voornemen, hun schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Tot 2 weken na datum van deze publicatie liggen relevante stukken ter inzage en is het mogelijk uw schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar te maken.

Informatie is verkrijgbaar bij Bijzondere Wetten, telefoon 010-248 40 00.