Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, kavel HLM03 AD 13021 (Tudorpark), bouwen van 3 appartementengebouwen, 21-10-2021, zaaknummer 5386290, olonummer 6458689.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven