Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2021, 37695Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit omgevingsvergunning, 't Speykpark fase 3 (bouwnrs. 38, 44, 54 en 55) in Lisse, Kenmerk Z-20-140505, het bouwen van 4 woningen

Het ontwerpbesluit voor het bouwen van 4 woningen en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 10 februari 2021 ter inzage.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 10 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage.

 

Inzien

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis.

 

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente via emailadres: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

 

Openbaar

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd.

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via 14-0252 of via de email: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.