Aangevraagde omgevingsvergunning, Spaarndam, kavel HLM04 H 913 (Molensloot 11), bouwen van een nieuwbouwwoning (Spaarne Buiten kavel 3), 21-10-2021, zaaknummer 5385437, olonummer 6458321.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven