ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke tent, Vosdijk 32 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid: ODRA21AB1840

OLO-nummer: 6435491

Datum indiening: 13-10-2021

Omschrijving: het plaatsen van een tijdelijke tent

Adres: Vosdijk 32 te Arnhem

Activiteit: Bouwen, Strijdig gebruik grond/bouww. met RO

 

Naar boven