Gemeenteblad van Nieuwkoop

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopGemeenteblad 2021, 37513Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 42 te Nieuwkoop - Aanvraag dakkapel

Zuideinde 42 te Nieuwkoop- zaaknummer W-2021-0040 - aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag dakkapel - ingekomen op 16 december 2020

Om de aanvraag (digitaal) in te zien kunt u mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en vragen naar het Omgevingsloket.

Bezwaar maken of beroep indienen is mogelijk in een latere fase.