Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 37474Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning op het perceel Bobeldijk 1 C te Berkhout

Op 2 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning op het perceel Bobeldijk 1 C te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0056. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.