Wijziging Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen;

BESLUIT

Artikel I

De op 2 juni 2020 vastgestelde Richtlijn voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied vanwege COVID-19 maatregelen als volgt te wijzigen:

 

 • A.

  artikel 4 komt te vervallen.

   

 • B.

  artikel 15 komt te luiden:

  Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten openblijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben.

   

 • C.

  artikel 19 komt te luiden:

  Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 april 2022. Omdat nu onduidelijk is hoe de situatie na deze datum is, wordt voor het voorjaar van 2022 de afweging gemaakt of de uitbreiding langer wordt toegestaan.

   

 • D.

  artikel 23 komt te luiden:

  Aan het tijdelijk gedogen kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode vanaf 1 april 2022.

   

 • E.

  artikel 24 komt te luiden:

  Voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen voor horecagebruik in openbaar gebied worden tot 1 april 2022 geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 oktober 2021.

Ruud Kleijnen

secretaris

Maarten Divendal

burgemeester

Naar boven