Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2021, 374512omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning Molenwijk 2 in Boxtel

 

Ontvangen op 21 oktober 2021:

- Molenwijk 2 (Perceel I2559): het aanleggen/inrichten van de buitenruimte bij de Beachclub (wijzigingen ten opzichte van de omgevingsvergunning RV2019361)

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl